12 April 2010

Ujian Diagnostik Pemulihan Jawi

Ujian ini telah dijalankan pada minggu kedua bulan Januari lalu bertujuan untuk mengesan murid-murid yang lemah dalam Jawi dan akan dimasukkan dalam kelas Pemulihan Jawi yang dikendalikan oleh guru-gur j-QAF. Setelah murid dapat dipulihkan murid akan dimasukkan dalam kelas Perdana semasa sesi pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Pendidikan Islam.